Spreuken over verdwalen

Spreuken over je verloren voelen quotes over het onbekende van ingspire.nl
**** Spreuken over je verloren voelen, quotes over verdwalen & wijsheden over het onbekende.

Welkom op hét zingevingsplatform ingspire.nl. Heb je het idee dat je vastzit of dat jij je soms verdwaald of verloren voelt? We raken allemaal onszelf wel eens even kwijt. We voelen ons verloren, ontvreemd of verdwaald in gedachten en emoties. Hoe laat je los? Hoe vind je jezelf op nieuw uit? En hoe omarm je het onbekende en de onzekerheid als je je verdwaald voelt? Je hebt geaccepteerd dat je het contact met jezelf hebt verloren en nu ben je klaar om jezelf wie je bent te vinden. Deze spreuken over verdwalen kunnen helpen in tijden van onzekerheid, als je even vast zit en niet meer weet wat te doen en als boost voor vertrouwen. Met de hoop dat het uiteindelijk allemaal goed komt in tijden dat je je verdwaald voelt.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.