Algemene voorwaarden digitale producten

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen van digitale producten die te koop worden aangeboden op www.ingspire.nl. Het plaatsen van een bestelling via de webshop van Ingspire betekent dat de koper deze algemene verkoopvoorwaarden aanvaardt.

1 Aanbiedingen, prijzen en betalingen

1.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s

1.2 De betaling van de aangeboden digitale producten op www.ingspire.nl geschiedt online en via de aangeboden betaalmethodes. Het product wordt digitaal en na de succesvolle betaling automatisch via email geleverd.

1.3 Een definitieve overeenkomst geeft de koper het niet-exclusieve en niet-overdraagbare recht voor het gebruik van de digitale producten

2 Intellectuele eigendomsrechten

2.1 De (intellectuele-eigendoms)rechten op door Ingspire aan de klant verkochte of op basis van een licentie of anderszins aan de klant ter beschikking gestelde E-books, downloads of andere digitale producten verblijven volledig aan Ingspire. De klant verkrijgt slechts een persoonlijke, niet-exclusieve, niet overdraagbare en niet sub-licentieerbare licentie ten aanzien van het betreffende Digitale product.

2.2 Alle intellectuele eigendomsrechten betreffende digitale producten, zowel in hun geheel als in onderdelen, blijven onverminderd eigendom van Ingspire. U verplicht zich ertoe iedere handeling na te laten, die inbreuk doet op het intellectueel eigendomsrecht.

3 Aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid

3.1 Ingspire is niet aansprakelijk voor schade die kan voortvloeien uit het gebruik van de betreffende producten. Noch de auteur nog Ingspire kan aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van de digitale producten en bronnen waarnaar wordt verwezen en voor eventuele nadelige gevolgen of schade die het resultaat zijn van de in praktijk gebrachte aanwijzingen uit de producten.

3.2 Correspondentie en/of levering vindt plaats via email en internet. U bent zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van het juiste(email)adres aan Ingspire. Daarnaast bent u ook verantwoordelijk voor het juist instellen van uw PC en eventueel aanwezige programma’s zoals een PDF-lezer om uw PDF-bestanden te lezen en firewalls, spamfilters en virusscanners, zodat aan u verstuurde berichten en digitale producten kunnen worden ontvangen.

4 Copyright en niet toegestaan gebruik van downloads

4.1 Op de digitale producten van Ingspire berust copyright. Het is daarom niet toegestaan de gekochte digitale producten te kopiëren en /of te verspreiden en/of commercieel te exploiteren.

4.2 Het is niet toegestaan om “afgeleide werken” te maken door de downloads te modificeren en vervolgens te verspreiden of commercieel te exploiteren.

4.3 De digitale producten en inhoud mogen NIET worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ingspire en de auteur.

4.4 Om ongeoorloofde verspreiding tegen te gaan kan het gekochte digitale product maximaal 5 keer gedownload worden via de bijgevoegde link in de bestelbevestiging.

5 Bestelling retourneren, annuleren of omruilen

5.1 Op digitale producten van Ingspire geldt geen recht van retour. Annuleren van reeds uitgevoerde en geleverde bestelling is om deze reden niet mogelijk. Ebooks, downloads en andere digitale producten zijn niet meer te herroepen op het moment dat de download is gestart. Door op “afrekenen” te klikken stemt de afnemer in met directe levering en ziet af van het herroepingsrecht. U wordt in het bestelproces hier ook op gewezen.

5.2 Digitale producten kunnen niet geruild, geretourneerd of geannuleerd worden. Ik ga akkoord met directe levering en het downloaden van het gekochte digitale product en zie af van mijn ontbindings- en herroepingsrecht.

6 Diversen

6.1 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden in strijd is met enig toepasselijk recht, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Ingspire vast te stellen nieuwe vergelijkbare bepaling.

6.2 Op deze voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

6.3 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan een daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Contact : Ingspire | info@ingspire.nl 

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.