Disclaimer Ingspire.nl

juni 11, 2014  by Admin

Auteursrecht en gebruik van content van deze site

Alle spreuken en content op deze site blijven intellectueel eigendom van Ingspire en/ of diens rechtmatige vertegenwoordiger. Ook de auteursrechten van de content van deze site blijven eigendom van Ingspire en / of diens rechtmatige vertegenwoordiger.

Ook is het ten strengste verboden de content van deze site te gebruiken voor pornografische, seksistische, gewelddadige, aanstootgevende, lasterlijke, politieke of discriminerende doeleinden.

Er rust copyright (auteursrecht) op de teksten en gedachtegoed van Ingspire. Wil je toestemming vragen voor het gebruik van de teksten en Ingspire-spreuken, mail dan naar » info@ingspire.nl

De teksten mogen alleen zonder toestemming gebruikt worden voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. De volgende bronvermelding dient bij de spreuk zelf geplaatst te worden:  Ingspire.nl
Deze mag niet aangepast worden en moet duidelijk leesbaar zijn. Bij online gebruik dient Ingspire.nl een werkende hyperlink te zijn naar http://ingspire.nl

Niets van deze site mag worden gebruikt voor commerciële doeleinden. Bij commercieel gebruik en commerciële websites en bedrijven dienen vooraf eerst schriftelijk toestemming tot gebruik van Ingspire-spreuken en teksten te vragen. Meestal wordt er een vergoeding gevraagd. De hoogte van de vergoeding hangt met name af van het doel, de oplage en verspreiding. Via onder andere de vergoedingen kan Ingspire haar activiteiten financieren en blijven bestaan.

Het gebruik mag geen afbreuk doen aan de exploitatie van het werk van Ingspire.nl. Negatieve uitlatingen op het geplaatste werk dienen verwijderd te worden. Wanneer naams-en/of bronvermelding niet (goed) geplaatst worden en wanneer er onjuist gebruik gemaakt wordt van het werk van Ingspire.nl wordt er een boete in rekening gebracht van €500,-.per plaatsing. Hergebruik / herplaatsing is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming voorafgaand.

Ingspire behoudt ten aller tijde het recht van gebruik van de spreuken en content en is daarmee bepalend in de goedkeuring van plaatsing van deze content op andere sites en het gebruik van deze content door anderen op enige andere wijze.

Ingspire is daarmee gerechtigd de van Ingspire gebruikte content op andere sites te laten verwijderen op straffe van rechtsvervolging indien dit in strijd is met de hierbij gestelde voorwaarden.

Bij gebruik van content en spreuken van Ingspire gaat men automatisch akkoord met deze voorwaarden.


Ingezonden spreuken

  • Door je spreuk in te zenden, geef je Ingspire.nl toestemming jouw spreuk rechtenvrij te gebruiken voor publicatie.
  • Er worden max 2 beeldvarianten van de ingezonden spreuk opgemaakt in de look & feel van Ingspire.nl
  • De inzender kan aangeven welke spreukenvariant hem/haar het meest aanspreekt.
  • De inzender wordt per e-mail bericht zodra de geselecteerde spreuk gepubliceerd is op Ingspire.nl
  • Alle  ingezonden spreuken op Ingspire.nl worden in het Nederlands getoond met naamsvermelding (standaard ‘voornaam’, op aanvraag volledige naam).
  • Bij 3 of meer ingezonden spreuken ontvangt men een eigen Ingspire spreukenpagina waar de online tegels getoond worden.
  • Deze eigen Ingspire spreukenpagina blijft volledig eigendom van Ingspire. Het is alleen mogelijk de door Ingspire gemaakte spreuken te (laten) tonen.
  • Ingspire.nl behoudt zich het recht al dan niet tot publicatie van de ingezonden spreuk(en) over te gaan.

Het zich toegang verschaffen tot en het gebruiken van deze site, betekent dat de gebruiker instemt met de volgende bepalingen: 

Ingspire.nl sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de Ingspire site of informatie die door middel van de Ingspire site verkregen is of die het gevolg is van beweringen en meningen, geuit in teksten en spreuken op de pagina’s van www.ingspire.nl

Met een inzending geeft een bezoeker de redactie van Ingspire toestemming voor publicatie op Ingspire.nl. Ingezonden spreuken mogen rechtenvrij worden gebruikt door Ingspire voor publicatie doeleinden.
Ingspire.nl behoudt zich het recht voor en is bevoegd tekst en vorm van door derden aangeboden informatie naar redelijkheid en billijkheid te wijzigen, dit in de “Look and Feel” van de reeds aanwezige content op www.ingspire.nl. De redactie van Ingspire.nl is bevoegd om naar eigen inschatting en inzicht inzendingen te plaatsen dan wel zonder verdere opgave van redenen te weigeren.   De redactie van Ingspire.nl kan nimmer worden verplicht aangeboden inzendingen te publiceren. Aangeboden inzendingen die niet worden geplaatst zullen zo spoedig mogelijk worden vernietigd. Auteurs zijn zelf verantwoordelijk voor de inhoudelijke aspecten van publicatie.

Bij gepubliceerde ingezonden spreuken wordt het auteursrecht toegewezen aan Ingspire en doet de inzender afstand van het auteursrecht.

Ondanks de constante zorg en aandacht die de redactie.nl aan de samenstelling van Ingspire.nl besteedt, is het mogelijk dat de informatie die op ingspire.nl wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is.

Auteurs zijn zelf verantwoordelijk voor de inhoud en de auteursrechtelijke aspecten van publicatie. Door plaatsing van een inzending in opmaak van Ingspire.nl onderschrijft de redactie van Ingspire.nl geen ideeën, suggesties of meningen die door auteurs worden verkondigd. De redactie van Ingspire.nl behoudt zich het recht voor om voor haar moverende redenen en naar eigen inzicht wijzigingen aan te brengen aan de website. Zij is nimmer verplicht, noch vooraf noch achteraf, derden van deze wijzigingen op de hoogte te stellen.

Ingspire.nl zal zich inspannen om de beschikbaarheid van de Ingspire site zo groot mogelijk te doen zijn alsmede om eventuele storingen zo snel mogelijk te (doen) verhelpen. Ingspire.nl is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met storingen of met de onmogelijkheid de Ingspire site te kunnen raadplegen.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.